06-30 13 90 27 info@praktijkdnd.com

Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk DND

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming ( AGV) van toepassing is. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop Praktijk DND met jouw persoonsgegevens omgaat.

Zodra u gebruik maakt van de diensten van Praktijk DND, gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens.

 

Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig

Via de website www.praktijkdnd.com kunt u een afspraak maken, er wordt naar de volgende gegevens gevraagd:

Naam, E-mailadres en eventueel telefoonnummer.

Dit doen wij om in contact te kunnen komen met u.

Tijdens de intake zal er meer informatie gevraagd worden, dit om een duidelijk beeld te hebben van uw leefsituatie, medische situatie, voedingspatroon, denkpatronen.  Om tot een goed advies te komen zal er eventueel aanvullende informatie rondom uw persoonlijke situatie gevraagd worden.

Voor het verwerken van deze gegevens verleent u toestemming.

Praktijk DND is BGN geregistreerd, dit houdt in dat preventie gezondheid gedeeltelijk of volledig vergoed kan worden vanuit uw aanvullende verzekering. Hiervoor zal er ook naar uw polisnummer van uw zorgverzeking gevraagd worden.

In geen enkel geval zullen uw gegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaart Praktijk DND uw gegevens

Er is geen wettelijk termijn vastgesteld voor het bewaren van uw persoonlijke gegevens. Na afloop van het begeleidingstraject zal Praktijk DND uw dossier nog 12 maanden bewaren en daarna definitief verwijderen. Indien gewenst kan dit termijn vervroegd worden. Hiervoor dient u een verzoek in.

De fiscale gegevens van Praktijk DND zullen minimaal 7 jaar bewaard worden, wat dus inhoudt dat er facturen met uw persoonsgegevens in een beveiligd online omgeving bewaard zullen worden.

 

Wat zijn uw rechten als cliënt

Als cliënt heeft u :

Recht op inzage; u heeft recht om uw dossier in te zien.

Recht op verwijdering; indien gewenst heeft u recht op verwijdering van uw gegevens. Enkel kunnen zoals hierboven vermeld, de facturen niet verwijderd worden.

Recht op rectificatie; indien u kunt aantonen dat verwerkte en of bewaarde gegevens onjuist zijn, dan kan dit desgewenst aangepast/ aangevuld worden.

Recht op beperking; u kunt verzoeken om bepaalde gegevens niet te bewaren/ gebruiken. Met uitsluiting van facturen.

Recht om bezwaar te maken; u heeft het recht om bezwaar te maken tegen opslag of gebruik van bepaalde gegevens.

 

Geheimhouding

Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld en dan in principe enkel door de medewerkers van Praktijk DND.

We verstrekken geen gegevens van jou aan derden.

 

Beveiliging

Praktijk DND neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06 301 390 27 of via info@praktijkdnd.com

 

Meer informatie

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Praktijk DND kunt u ook contact opnemen via
06 – 30 13 90 27 of via info@praktijkdnd.com.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Contact

Iedereen kan met de juiste handvatten en kennis een beter leven leiden.
Ben je benieuwd of Praktijk DND iets voor jou kan betekenen?
Aarzel niet en neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.
We helpen je graag.

Praktijk DND

Molenvlietstraat 1
5142EL Waalwijk

06-30 13 90 27
info@praktijkdnd.com
www.praktijkdnd.com

Volg ons op social media

Dagelijks nieuwe posts over voeding, beweging en een gezonde levensstijl.

Specialist in interculturele leefstijlpreventie